Serinus zbiera pozwolenia na badania sejsmiczne w ramach koncesji Satu Mare

Serinus rozpoczął proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare, podała spółka. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych. Ponadto Serinus poinformował, że planuje również wykonanie odwiertu Moftinu-1004 pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. – będzie to odwiert rozpoznawczy, który zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu. Lokalny zespół Serinusa rozpoczął także pod koniec I kwartału 2019 r. ponowny rozruch pola Chouech Es Saida na południu Tunezji. …Zobacz więcej