GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

Grupa Kapitałowa Immobile oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A., która nastąpiła w wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu Atremu, podała spółka. …Zobacz więcej