QuarticOn zapowiada osiągnięcie break even w IV kwartale 2019 r.

QuarticOn zapowiada osiągnięcie progu rentowności w IV kwartale 2019 r., podała spółka. QuarticOn wypracował 1,24 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 17% r/r. EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -0,78 mln zł, a wynik netto wyniósł -1,41 mln zł. …Zobacz więcej