Netia miała 9,12 mln zł zysku netto, 14,13 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Netia odnotowała 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 21,18 mln zł zysku wg MSR17 rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej