ZPC Otmuchów ma przedwstępną umowę sprzedaży aktywów nieoperacyjnych

ZPC Otmuchów zawarł ze spółką NICRE umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Gorzyczkach za 4 mln zł netto, podały ZPC. Nieruchomość została zakwalifikowana jako aktywa przeznaczone do sprzedaży z uwagi na niewykorzystywanie w działalności operacyjnej. …Zobacz więcej