Senat zajmuje się 500+ na każde dziecko. Senator proponuje, by niepełnosprawnym zaoferować tysiąc złotych

500 plus w nowej formule coraz bliżej. W środę Senat zajął się nowelizacją ustawy, która przewiduje objęcie programem wszystkich dzieci do lat 18. Jedna z poprawek przewiduje, że dzieci niepełnosprawne przypadać będzie tysiąc złotych. Szanse na jej przyjęcie są jednak bardzo nikłe. …Zobacz więcej