PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89%

Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem, według raportu wykonawcy, wynosi ok. 89%, poinformowała spółka. …Zobacz więcej