Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,05 USD dywidendy na akcję

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję, tj. łącznie 2 775 000 USD, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. …Zobacz więcej