ABC Data: Spełnił się kolejny z warunków wezwania na sprzedaż akcji

Roseville Investments – podmiot zależny ALSO Holding – wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. …Zobacz więcej