Przegląd informacji ze spółek

Silvair Inc. zawarł z McWong International Inc. z siedzibą w Sacramento, Kalifornia, USA (McWong) umowę, na podstawie której zobowiązał się udostępniać, obsługiwać oraz utrzymywać cyfrowe narzędzia do planowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka. …Zobacz więcej