Work Service miał 10,36 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2018 r.

Work Service odnotował 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 33,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 8,15 mln zł wobec 96,29 mln zł straty rok wcześniej. …Zobacz więcej