Gino Rossi miało 62,49 mln zł straty netto z dz. kont. w 2018 r.

Gino Rossi odnotowało 62,49 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 4,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Z uwzględnieniem działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) wynik netto wyniósł -141,15 mln zł wobec -18,89 mln zł rok wcześniej. …Zobacz więcej