Enter Air miał 66,25 mln zł zysku netto, 118,9 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Enter Air odnotował 66,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 58,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej