Zamek w puszczy noteckiej. RDOŚ uchyla wcześniejszą decyzję

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu uchyliła decyzję o warunkach zabudowy dla zamku w Stobnicy. – Inwestor wprowadził nas w błąd – tłumaczą urzędnicy. …Zobacz więcej