Rafako miało 33,59 mln zł zysku netto, 40,53 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Rafako odnotowało 33,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 4,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej