Hałdy górnicze nas trują. NIK: tylko 2,2 proc. odpadów jest przetwarzanych

Zatrucie wód podziemnych, zapylenie i dzikie pożary, a do tego trwałe wyłączenie z użytkowania całych obszarów. Takie negatywne skutki pociąga za sobą składowanie węgla na hałdach. Jak wykazała kontrola NIK, prawie wszystkie odpady pogórnicze są przeznaczone na wieczne składowanie. …Zobacz więcej