Akcjonariusze KGHM zdecydują 7 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 7 czerwca, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 2 025 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. …Zobacz więcej