Indykpol miał 94,9 mln zł zysku netto, 109,38 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Indykpol odnotował 94,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej