BIG InfoMonitor/BIK/PZPB: Zaległości firm budowlanych to 4,75 mld zł w 2018 r.

Łącznie niespłacone zadłużenie branży budowlanej wyniosło na koniec 2018 roku 4,75 mld zł, wynika z trzeciej edycji raportu „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje”, przygotowanego przez BIG InfoMonitor oraz BIK, we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa (PZPB). Problemy te coraz częściej dotykają mniejszych firm. …Zobacz więcej