Akcjonariusze Seleny FM zdecydują 27 maja o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Zarząd Seleny FM zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka. Na kapitał zapasowy ma trafić kwota w wysokości 23 665 342,24 zł. …Zobacz więcej