Akcjonariusze IMS zdecydują 27 maja o wypłacie 0,19 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze IMS zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 maja br., o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 r., w wysokości nie większej niż 6 028 626,28 zł, tj. 19 gr na akcję, wynika z projektów uchwał na ZWZ. …Zobacz więcej