Akcjonariusze Arctic Paper zdecydują 28 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2018

Akcjonariusze Arctic Paper zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,52 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. …Zobacz więcej