Wasko miało 6,82 mln zł zysku netto, 7,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Wasko odnotowało 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej