Tower Investments miał 4,15 mln zł zysku netto, 7,78 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Tower Investments odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej