PMPG Polskie Media miały 2,65 mln zł zysku netto, 2,92 mln zł zysku EBIT w 2018

PMPG Polskie Media odnotowały 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej