Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują 3 VI o 0,63 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań zdecydują o przeznaczeniu 6,18 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,63 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 3 czerwca. …Zobacz więcej