Akcjonariusze Auto Partner zdecydują 24 maja o 0,02 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują 24 maja br. na walnym zgromadzeniu o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. …Zobacz więcej