ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

Na skutek weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego ABC Data, zmianie uległa wartość odpisu z tytułu przeszacowania aktywów netto przeznaczonych do zbycia, podała spółka. Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu odpisu z tytułu przeszacowania aktywów z pierwotnej kwoty 14 998 tys. zł do kwoty 5 548 tys. zł. Oznacza to, że ABC Data szacuje skonsolidowaną stratę netto na 69,5 mln zł. …Zobacz więcej