Trakcja PRKiL dokona odpisów w zw. z Kauno Tiltai na łączną kwotę 35 mln zł

Trakcja PRKiI w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai oraz na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai, podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 10 746 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 24 243 tys. zł, podała spółka. …Zobacz więcej