Rząd przyjął Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020

Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii ,”Europa 2020″. Dokument zawiera najważniejsze działania wspierające wzrost inwestycji w Polsce, w tym priorytety inwestycyjne finansowane z polityki spójności na lata 2021-2027. …Zobacz więcej