MF: Dochody z podatków pośr. – 22,9% planu, z CIT – 29,6%, PIT – 21,1% po III

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 58,41 mld zł w okresie styczeń-marzec br., co stanowiło 22,9% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zrealizowano w 29,6% (10,31 mld zł), a od osób fizycznych (PIT) – w 21,1% (13,58 mld zł). …Zobacz więcej