Fundusze zarządzane przez Forum TFI przekroczyły 5% głosów na WZ VRG

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) przekroczyły próg 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy VRG, podała spółka. …Zobacz więcej