Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o 2 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o przeznaczeniu 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie. …Zobacz więcej