KRD: Zaległości JDG wobec firm faktoringowych wynoszą 371,6 mln zł

Współpraca z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (JDG) jest dla firm faktoringowych szansą i zagrożeniem, często pociąga bowiem za sobą wzrost ryzyka i wzrost przeterminowanych należności. Nierzetelni płatnicy są winni faktorom 371,6 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Na długi składają się zaległe zobowiązania klientów oraz ich kontrahentów. …Zobacz więcej