Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 V o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują o przeznaczeniu 4,03 mln zł z zysku netto za2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,23 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 16 maja. …Zobacz więcej