Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydują o przeznaczeniu 35,8 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 15 maja. …Zobacz więcej