Akcjonariusze Enei zdecydują 20 V o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Akcjonariusze Enei zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 20 maja. …Zobacz więcej