Gobarto miało 17,84 mln zł straty netto, 2,33 mln zł straty EBIT w 2018 (uzup.)

Uzupełniamy dzisiejszą depeszę o pełne dane o sprzedaży grupy – we wcześniejszej wersji podaliśmy tylko dane o przychodach ze sprzedaży produktów i usług. …Zobacz więcej