Akcjonariusze Dom Development zdecydują 30 V o 9,05 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Dom Development zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 maja o wypłacie dywidendy w wysokości 9,05 zł na akcję z zysku za 2018 r. oraz części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał. …Zobacz więcej