Wielton miał 69,37 mln zł zysku netto, 129,8 mln zł EBITDA w 2018 r.

Wielton odnotował 69,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 77,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej