Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) – Marcowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco poniżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu wykazały najwyższy przyrost liczby zatrudnionych w marcu od 2007 w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści podtrzymują, trend wzrostowy płac zostanie utrzymany na poziomie 7% r/r w kolejnych miesiącach, pomimo odczytu marcowego, który ich zdaniem nie oznacza nagłego odwrócenia trendu wyhamowywania wzrostu płac. …Zobacz więcej