II rozbiór OFE. Stracone pokolenie emerytur pod palmami

Przedstawiony przez rząd pomysł przeniesienia środków z OFE do ZUS lub na Indywidualne Konta Emerytalne oznacza likwidację filaru kapitałowego systemu emerytalnego. Tego samego filaru, który obiecywał „wakacje pod palmami”. …Zobacz więcej