APK: Udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora prywat. będzie rósł

Udział nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego w PKB wyniesie 13,9% w 2019 r. i zwiększy się o blisko 2 pkt proc. w horyzoncie programu konwergencji (2019-2022), podano w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2019”. …Zobacz więcej