APK: Konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego

Dobra sytuacja na rynku pracy wraz z rosnącymi dochodami realnymi spowodują, że konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego i wzrośnie w ujęciu realnym o 4,0% r/r w 2019 r., podano w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2019”. …Zobacz więcej