APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

Eksport wzrośnie o 5,3% r/r w 2019 r. i będzie rósł średnio po 4,8% r/r w latach 2020-2022, a wzrost importu wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%, podano w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2019”. …Zobacz więcej