Akcjonariusze Budimeksu zdecydują 16 maja o 6,3 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Budimeksu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 maja o wypłacie 6,3 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów na walne zgromadzenie. …Zobacz więcej