PSG z Grupy PGNiG uruchomiła stację LNG w Mońkach na Podlasiu

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Mońkach w województwie podlaskim. …Zobacz więcej