Gaz-System ma umowę na dofinansowanie Baltic Pipe na blisko 215 mln euro

Gaz-System podpisał z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, podała spółka. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla projektu wynosi blisko 215 mln euro. …Zobacz więcej