Polimex-Mostostal miał 16,17 mln zł zysku netto, 35,46 mln zł zysku EBIT w 2018

Polimex-Mostostal odnotował 16,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 137,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. …Zobacz więcej