Użytkowanie wieczyste. Rabaty już nie będą malały, pojawią się stawki preferencyjne

Uproszczenie systemu rabatów od opłaty za użytkowanie wieczyste, a także możliwość wprowadzenia specjalnych ofert dla wybranych grup społecznych, na przykład samotnych matek. To zmiany, które wprowadza nowelizacja ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste. …Zobacz więcej